خاطره ها

عشق ها میمیرند،رنگ ها رنگ دگر میگیرند و فقط خاطره هاست که چه تلخ، دست ناخورده بجا میمانند.
/ 3 نظر / 20 بازدید
دردمند

سلام وحید جان سخن از زبان ما می گویید. اگر خدای ناکرده و زبان دشمن لال و چشم حسود کور، نماینده ای از معلمان به این چنین سفری می رفت و یک پیراهن آستین کوتاه می پوشید، به دار مجازات نه یک بار بلکه صد بار می آویختند و در حراست اداره سیم و جیم و سیم پیچ می کردند. این هنر فیشه ها در داخل گاهی در زیر یک سقف گل می بویند و گل می گویند و همین دیگر را می بویند. در آن دیار گرم شرجی و آتش آور و دور از خانه و فک و فامیل در اتاق هتل های شیک باهم چه ها که نمی کنند و......

انسان

[گل][گل][گل][دست]عالییییییییییییییی

انسان

[گل][گل][گل][دست]عالییییییییییییییی