تواضع

شنیدم که در بزم ترکان مست                      مریدی دف و چنگ مطرب شکست

چوچنگش کشیدند حالی به موی                  غلامان وچون دف زدندش به روی

شب از درد چوگان و سیلی نخفت                     دگر روز پیرش به تعلیم گفت 

نخواهی که باشی چودف روی ریش                چو چنگ،ای برادر،سر انداز پیش


/ 2 نظر / 23 بازدید
رزا

█♥█¤•-----------•¤♥♥۞ ۞ ♥♥¤•-----------•¤ ♥♥______$$$$$_______$$$$$______♥♥ ♥♥____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$____♥♥ ♥♥___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$___♥♥ ♥♥___$$$$$$$$$$$♥$$$$$$$$$$$___♥♥ ♥♥____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____♥♥ ♥♥______$$$$$$$$$$$$$$$$$______♥♥ ♥♥________$$$$$$$$$$$$$________♥♥ ♥♥__________$$$$$$$$$__________♥♥ ♥♥___________$$$$$$$___________♥♥ ♥♥____________$$$$$____________♥♥ ♥♥_____________$$$_____________♥♥ ♥♥______________$______________♥♥ █♥█¤•-----------•¤♥♥۞ ۞ ♥♥¤•-----------•¤ عالی بود.

انسان

عکسها باز نمیشه....ولی شعر قشنگی انتخاب کردید[دست]