معمای قرآنی

2-خواندن چه سوره ای در هنگام وضو گرفتن مستحب است؟

الف:بقره         ب:توحید                 ج:ناس               د:قدر

 جواب:خواندن سوره قدر در هنگام وضو مستحب است

/ 3 نظر / 23 بازدید
انسان

من وضورا با قربه علی الله میگیرم... خبرندارم بگو آگاه شویم..شاید قدر[متفکر]

رزا

وسيله هم برات گذاشتم بهم سر بزني منتظرتم °°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/__ بيا اينم وسيله حالا ديگه_\~~~~~~ ~~~~~/ _ميتوني بهم سر بزني _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-