کمال همنشین

گِلی خوشبوی در حمام روزی    رسید از دست مخدومی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری         که از بوی دلاویز تو مستم؟

بگفتا من گِلی ناچیز بودم              ولیکن مدتی باگُل نشستم 

کمال همنشین در من اثر کرد      وگرنه من همان خاکم که هستم  

 

/ 3 نظر / 31 بازدید
انسان

[متفکر]عجب تصویر پر حرفی[گل]