معمای قرآنی

3-نام تنها ماهی که در قرآن آمده است چیست؟

الف:شعبان        ب:رجب                   ج:رمضان               د:ذیقعده  جواب:رمضان تنها ماهی که فقط یکبار در قرآن امده است              شهر رمضان الذی انزل فیه القران

 

 

/ 8 نظر / 22 بازدید
کوچه باغ

سلام.فرا رسیدن ماه مبارک را پیشاپیش تبریک عرض می کنم.[گل][گل][گل]

کبری

بگذار حدس بزنم داداش آقا معلم [متفکر] خب معلومست دیگه رمضان [مغرور][چشمک]

کبری

خوب بعضی ها رو منم نمی دونم خدا جان گول گل را سالم کند [شوخی] هر اطاعاتی بخوهیم سری دراختیارمون میذاره [زبان]

کبری

چی نوشتم گول گل = گوگل [نیشخند]

کبری

خب اسم جدید برای گول گل در وب داداشی وحید به تصویب رسید [زبان][نیشخند] کاشفشم کبی بودشااااااااااااااا [نیشخند][عینک]

کبری

الکاشف الگول گل الداداشی الوحید و ال آجی الکبری [نیشخند][خنثی]

انسان

[خجالت]ببخشید اینقدر دیر اومدم..[گل]