معمای قرانی

6-کدام سوره دو بسم الله دارد؟

الف:ال عمران         ب:نمل           ج:تکویر               د:احزاب

جواب:سوره نمل دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد 

/ 17 نظر / 38 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کبری

بله خیلیم بهت می آد هروقت عصبانی میشی آن موهای پرپشتت سیخ میره به سمت هوا مثل برق گرفته ها [خنده][خنده][شوخی]

کبری

چرا همچین شدی داداشی خب اطاعاتمان بسی اندک است [زبان][خنده]

کبری

آره والله چنان گفتی موهاتون پر پشت هست یک تصوراتی از موهای شما در ذهن خود می پرورانم [خنده][شوخی][قهقهه]

کبری

خب این تصورات اندکی سری می باشد [خنده][زبان]

کبری

وروجک چه عرض کنم یک چیزی فراتر از ...........[خنده]

کبری

چیه فراتر از وروجک چی بید که چنان نیشت باز هست [شوخی][متفکر]

کبری

نمی گویم [مغرور][زبان][نیشخند]

کبری

همیشه بخندی داداشی انشاءالله [فرشته][قلب][قلب] داداشی مهربونم بهترین آرزوها رو براتون می کنم[لبخند] موفق باشید در تمام مراحل زندگیتان[فرشته]

کبری

بستگی داره دیگه داداشی چی بشه عصبانی بشم [خنثی]

ماهی سیاه کوچولو

در چند کلمه خوشبختي ما در سه جمله است تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا