حقیقت دنیا

مردی از دیوانه ای پرسید:دنیا در ذهن و خیال تو چگونه است؟

دیوانه جواب داد :پایه و اساس دنیا برآب استوار شده است،بنابراین هرچیزی که بر آب استوار باشد،پایدار نیست.


/ 3 نظر / 74 بازدید
دردمند

سلام زیبا نوشته ای چون زلالی آب چشمه ساران کوهستان آشنایی. نیک قلم فرسایی نموده اید به لطافت خنک نسیم دره سبز دیار یاران. وقت کردید باز به وب آموزش هم نظری فرمایید تا با مطالب جدید و درد های نام آشنا که یه جورای به جام جهانی هم ربط دارد، دیداری داشته باشید. سپاسمندم.

دردمند

سلام زیبا نوشته ای چون زلالی آب چشمه ساران کوهستان آشنایی. نیک قلم فرسایی نموده اید به لطافت خنک نسیم دره سبز دیار یاران. وقت کردید باز به وب آموزش هم نظری فرمایید تا با مطالب جدید و درد های نام آشنا که یه جورای به جام جهانی هم ربط دارد، دیداری داشته باشید. سپاسمندم.

انسان

دیوانه ها گاهی وقتها از عاقل ها ...عاقلترند[گل]