رانده شدن آدم از بهشت

شاگردی از استادش پرسید: چرا حضرت ادم از بهشت

رانده شد؟ استاد او که فرد دانایی بود،گفت:وقتی ادمبه بهشت رفت،ندایی شنید که میگفت:ای کسی که

بهشت تو را گرفتار کرده،اگر کسی به دنبال چیزی به غیر ازمن باشد،ان را از او میگیرم،زیرا هیچ چیزی جز من شایسته دل بستن نیست.

هرکه جز جانان به چیزی زنده شد      گرهمه ادم بود افکنده شد

/ 2 نظر / 23 بازدید
انسان

[دست]عالییییییییییییییییییییییییییی[گل]