خودمونی

بنی آدم اعضای یکدیگرند                 که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار               دگر عضوهارا نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی           نشاید که نامت نهند آدمی

/ 1 نظر / 19 بازدید
کبری

بسیار و بسیار عالی ولی دراین دوره انسانیت این چیزا ازبین رفته ها حالا بعضی افراد می گن کم رنگ شده ماهم می گیم کم رنگ شده پس هنوز امیدی هست[خنثی]