نام نیک بردن

اسکندر رومی را پرسیدند که دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین و عمر و لشکر بیش از این بود و چنین فتحی میسر نشد؟گفت:به عون خدای،عزوجل،هر مملکت را که بگرفتم رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز بنیکی نبردم.

/ 2 نظر / 22 بازدید
کبری

روحش شاد قبرشان پر نور [قلب]