رحمت بر افتادگان

الا تا به غفلت نخفتی که نوم        حرام است بر چشم سالار قوم

غم زیر دستان بخور زینهار                  بترس از زبردستی روزگار

نصیحت که خالی بود از غرض      چو داروی تلخ است،دفع مرض

نوم(خواب)

/ 1 نظر / 30 بازدید
انسان

[رویا]بسیار زیبا ..عشق همینه[گل]